Z czego powstała symfonia jako gatunek muzyczny?

Obecnie symfonia jest tym gatunkiem muzyki poważnej, który zna chyba każdy. Niewątpliwie duży wpływ ma na to fakt, że fragment właśnie tego typu utworu, IX Symfonii Beethovena zna obecnie każdy obywatel Zjednoczonej Europy. Jednak symfonia to gatunek muzyczny znany także dlatego, że jest chyba jednym z najbardziej wymagających oraz ukazujących pełen kunszt orkiestry. Utwory te zaczęły pojawiać się w osiemnastym wieku. Nie mają więc bardzo długiej tradycji w historii muzyki. Podstawą, na jakiej wyrosły stanowiły sonaty, czyli utwory stosunkowo podobne, ale wykonywane przez jeden lub kilka instrumentów. Do prawidłowego wykonania sonaty nie jest jednak potrzebna cała orkiestra. Po raz pierwszy utwory, które przypominają klasyczne symfonie pojawiły się we Włoszech w drugiej połowie wieku siedemnastego. Były to swego rodzaju wstępy wykonywane przez orkiestrę przed operą. Te uwertury miały określony układ części. Zaczynały się od fragmentu szybkiego, po którym następował wolniejszy, by potem znowu zakończyć się szybszym. Te uwertury określano mianem simfonia, co dało początek współcześnie używanej nazwie tego gatunku muzycznego, który w pełni rozwinął się dopiero w kolejnym stuleciu, kiedy zyskał już formę zupełnie samodzielnego utworu o określonej tematyce. Dodatkowo symfonie wyróżniał fakt, że opowiadały pewną pozamuzyczną, literacką historię.