Wolfgang Amadeusz Mozart

Wolfgang Amadeusz Mozart żył w latach 1756 – 1791. Jest na pewno autorem 41 symfonii, jednak w repertuarze większości orkiestr symfonicznych znajduje się ich tylko kilka. Swoje pierwsze symfonie, nawiązujące stylem do symfonii włoskich, Mozart skomponował mając 8 lat. Do ukończenia 17 lat Mozart odbył wiele podróży podczas, których wiele koncertował. W 1773 roku przybył do rodzinnego Strasburga. W ciągu tego roku i w roku następnym skomponował 8 symfonii. Wśród tych symfonii trzy wyraźnie wskazują na geniusz Mozarta. Jedną z tych symfonii jest XXV symfonia g-moll, symfonia XXVIII c-dur oraz XXIX a-dur. Symfonię XXVIII c-dur ukończył prawdopodobnie w listopadzie roku 1773. w odróżnieniu od wcześniejszych, trzyczęściowych symfonii, symfonia XXVIII jest symfonią czteroczęściową. Jej wykonanie trwa mniej więcej 20 min. Częścią 1 tej symfonii jest Allegro spiritoso zapisane w trójdzielnym metrum. Zapowiedzią wielkich, przyszłych dzieł kompozytora jest finał symfonii. Jest on niezwykle dynamiczny, z wyraźnymi wpływami operowymi. Symfonia została napisana już na rozbudowaną orkiestrę. Do tradycyjnej orkiestry na kwintet smyczkowy, dwa rogi i dwa oboje dopisał Mozart jeszcze partie dla 2 trąbek. Część 2 symfonii, czyli Andante, jest utrzymana w stylu refleksyjnym, swoim stylem przypomina włoskie arie. Kolejną symfonię, która nazywana jest „Paryską” skomponował Mozart dopiero 4 lata później.