V symfonia c – moll

Ludwig van Beethoven urodził się w roku 1770. Skomponował 9 symfonii, jednak najbardziej znaną jest V symfonia c-moll op.67. Ogólny zarys symfonii narodził się w roku 1804, jednak ukończenie utworu zajęło Beethovenowi kilka lat. Premiera symfonii miała miejsce dopiero cztery lata później, 22 grudnia 1808 roku. Premiera odbyła się w teatrze An der Wien. Koncert trwał 4 godziny, a orkiestrę osobiście prowadził Beethoven. Był to zarazem jego ostatni, publiczny występ jako pianisty. W trakcie prób oraz w trakcie przedstawień dochodziło do ostrych sporów pomiędzy kompozytorem a członkami orkiestry. Beethoven groził nawet opuszczeniem Wiednia. Do pozostania w Wiedniu przekonały go jednak niezwykle hojne datki od zamożnych opiekunów. Jednym z tych opiekunów był książę Lobkowitz, członek rodziny cesarskiej. To właśnie jemu zadedykował Beethoven swoją V symfonię. Symfonia składa się z 4 części. Część pierwsza to Allegro con brio, część druga Andante con moto, część trzecia Allegro i część 4 także Allegro. Allegro con brio jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów z muzyki klasycznej. Allegro con brio jest po dziś dzień uznawane za arcydzieło muzyki klasycznej. V symfonia Ludwika van Beethovena nazywana jest często także „Symfonią losu” lub „Symfonią przeznaczenia”. Największym przejawem muzycznego geniuszu Beethovena jest część trzecia symfonii, która nie posiada jednoznacznego zakończenia.