Utwór trudny dla muzyków i kompozytora

Są tacy, dla których gra na jakimkolwiek instrumencie wydaje się być sztuką bardzo trudną. Są jednak i tacy, którzy charakteryzują się ogromnym talentem muzycznym. Ci ludzie często swoje życie wiążą właśnie z graniem. Jak wiadomo jednak każdy muzyk staje czasem przed łatwiejszymi i trudniejszymi zadaniami. Do tych ostatnich z pewnością należy wykonanie, wraz z całą orkiestra symfonii. Jest to ten gatunek muzyczny, który uznawany jest za najtrudniejszy do skomponowania, ale i do wykonania. Trudno się temu dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że symfonia jest utworem muzycznym, który wykonywany jest przez co najmniej kilkanaście osób grających na różnych instrumentach jednocześnie. To oczywiście wiąże się z koniecznością odpowiedniego wyobrażenia sobie przez kompozytora poszczególnych dźwięków i tego, w jaki sposób będą brzmiały równocześnie. Jednak trzeba także pamiętać o tym, że osoby wykonujące symfonie również muszą mieć naprawdę duży talent. Jedną z cech tego gatunku muzycznego jest to, że całe wykonanie zależy od wszystkich, bez wyjątku, muzyków grających w orkiestrze. Jeśli choć jeden z nich spóźni się ze swoją partią lub zagra nieczysto, cały utwór przestanie być harmonijny. Dlatego właśnie wykonanie symfonii jest wyzwaniem dla każdego muzyka oraz dla kierującego orkiestrą dyrygenta.