Symfonie Sergiusza Rachmaninowa

Jednym z legendarnych kompozytorów rosyjskich jest Sergiusz Rachmaninow. Sergiusz Rachmaninow żył w latach 1873 – 1943. Szczególnym dziełem tego wybitnego kompozytora jest jego I symfonia. Premierowe wykonanie tego utworu miało miejsce 15 marca 1897 roku. Premiera zakończyła się totalną klęską. Symfonię obojętnie przyjęła publiczność, koledzy- muzycy i krytycy muzyczni nie pozostawili na niej suchej nitki. Tak złe przyjęcie utworu, w połączeniu z problemami osobistymi wywołało u kompozytora głęboką depresję, którą udało się temu wielkiemu artyście pokonać dopiero po trzech latach. Po nieudanej premierze symfonii Rachmaninow nie próbował jej nawet poprawić, rozwiązał umowę o jej skomponowanie, a rękopis partytury zaginął. W liście, który Rachmaninow napisał do jednego z przyjaciół, znalazły się nawet tak znamienne słowa kompozytora: „Symfonii nie pokażę i w testamencie zabronię przeglądania…”. Na szczęście dla pokoleń melomanów partyturę symfonii udało się odtworzyć. Dziś klęski pierwszego wykonania I symfonii upatruje się przede wszystkim w jej nowatorskiej, jak na owe czasy, koncepcji. Kolejną, II symfonię skomponował Rachmaninow w 1907 roku. Jest ona najczęściej wykonywaną symfonią tego kompozytora. Swoją II symfonię Rachmaninow pisał podczas pobytu w Dreźnie. Pierwsze części symfonii powstały w niespełna trzy i pół miesiąca, kolejne jeszcze szybciej. Prawykonanie II symfonii odbyło się w Sankt Petersburgu.