Symfonie Gustava Mahlera

Wybitnym austriackim kompozytorem i dyrygentem był żyjący w latach 1869 – 1911 Gustav Mahler. W dorobku tego kompozytora znajduje się 10 symfonii oraz 42 pieśni. Symfonie Mahlera to utwory długie i o skomplikowanej konstrukcji. Zostały skomponowane z przeznaczeniem dla bardzo dużej orkiestry (symfonia ósma wymaga orkiestry składającej się ze 120 instrumentów). Spośród 10 symfonii Mahlera pierwszą jest symfonia D-dur, którą kompozytor nazwał „Tytan”. Symfonię tę Mahler skomponował w 1888 roku. Symfonia została skomponowana zgodnie z tradycyjną zasadą kompozycji symfonii, a więc składa się z 4 części. Wstęp do symfonii jest nawiązaniem do pierwszych taktów z IX symfonii Ludwika van Beethovena. Symfonia nie spotkała się z uznaniem krytyków. Prace nad II symfonią ukończył Mahler w 1894 roku. Jest to symfonia Zmartwychwstanie. Jest ona najbardziej popularną spośród wszystkich symfonii Mahlera. Symfonia ta została tym razem skomponowana z pięciu części. Przeznaczona jest dla dużej orkiestry i chóru. Gigantycznym dziełem kompozytora jest symfonia III z 1896 roku. Symfonia ta składa się z 6 części, przeznaczona jest nie tylko na orkiestrę, ale także na chór dziecięcy i żeński. Największym sukcesem Mahlera okazała się jednak dopiero jego VIII symfonia, która nazywana jest Symfonią Tysiąca. Prawykonanie tej symfonii odbyło się w Monachium 12 września 1910 roku. Symfonia odniosła wielki sukces. VIII symfonia Mahlera jest dziełem dwuczęściowym.