Symfonie Dymitra Szostakiewicza

Dymitr Szostakiewicz żył w latach 1906 – 1975. Był jednym z wybitnych radzieckich kompozytorów XX wieku. W repertuarze chyba każdej filharmonii znaleźć dzisiaj można przynajmniej jedną z 15 symfonii, które zostały przez niego skomponowane. Wybitnym dziełem tego kompozytora jest VIII symfonia. VIII symfonia Szostakiewicza powstała w okresie II wojny światowej, w jednym z najbardziej dramatycznych jej momentów, jakim była obrona Leningradu. W również oblężonym Leningradzie pracował Szostakiewicz nad swoją wcześniejszą symfonią, nad VII. VII symfonia została poświęcona oblężonemu miastu, dlatego jest nazywana „Leningradzką”. Symfonię VIII poświęcił Szostakiewicz milionom ofiar II wojny światowej. VIII symfonia trwa ponad godzinę, jednak skomponowanie tego utworu zajęło kompozytorowi zaledwie 2 miesiące, powstała w lipcu i sierpniu 1943 roku. VIII symfonia zawiera teksty z jednego z sonetów Williama Szekspira, jej wymowa jest jednoznacznie katastroficzna. VIII symfonia odniosła duży sukces zarówno w Związku Radzieckim, jak też i poza jego granicami. Warto poświęcić jeszcze trochę miejsca VII symfonii. Jej prawykonanie odbyło się tuż przez rozpoczęciem blokady Leningradu. VII symfonia powstała w 1941. Składa się z 4 części: Allegretto, Moderato poco allegretto, Adagio oraz z Allegro non troppo. 3 pierwsze części symfonii powstały w ciągu zaledwie miesiąca. Ostatnią ukończył Szostakiewicz w grudniu.