Początki muzycznej symfonii

Druga połowa siedemnastego wieku to okres w historii kiedy zaczęła się kształtować dzisiejsza forma symfonii. Początkowo we Włoszech istniała taka forma muzyczna, taki rodzaj muzyki jak sinfonia. Była to niejako forma muzycznego wstępu do takich gatunków muzyki, jak opera, kantata, czy oratorium a więc to gatunków muzycznych znanych również w dzisiejszym świecie muzycznym. Z biegiem czasu nazwa sinfonia została niejako zastąpiona nazwą uwertura włoska. Wtedy też został ustalony układ poszczególnych części uwertury włoskiej. Układ ten przedstawia się następująco:

• Na początku uwertury tempo muzyki jest szybkie. Jest to tzw. część szybka,
• Kolejną częścią jest tzw. część wolna,
• Ostatnią częścią uwertury jest ponownie część szybka.
Tak przedstawiająca się uwertura włoska stała się niejako klasycznym punktem wyjścia do powstania tradycyjnej symfonii. W państwie francuskim również znana była uwertura jednak jej schemat był inny od tej włoskiej i przedstawiał się następująco:
• Pierwszą częścią uwertury była tzw. część wolna,
• Środkowa część uwertury to tzw. część szybka,
• Trzecią częścią uwertury jest część tzw. wolna,

Chcąc dziś usłyszeć znane symfonie najlepiej wybrać się do pobliskiej filharmonii i tam delektować, cieszyć swoje ucho pięknymi brzmieniami wydawanymi przez instrumenty muzyczne. Natomiast jeśli nie mamy możliwości udania się na koncert do filharmonii, wówczas możemy odsłuchać symfonii dzięki Internetowi.