Piękno tworzone przez ludzi

Muzyka jest znana od niepamiętnych czasów. Z początku doceniano dźwięki, które były wydawane przez zwierzęta, potem zaczęto je naśladować i tworzyć instrumenty. Szczególnym gatunkiem muzyki klasycznej jest symfonia. Była ona już znana w siedemnastym wieku, kiedy to tak nazywał się wstęp do opery czy oratorium we Włoszech, później nazwano to uwerturą, z której właśnie wywodzi się symfonia. W połowie osiemnastego wieku wykształciły się cztery części tego gatunku muzyki klasycznej. Pierwsza jest szybka i ma formę sonatową, druga jest wolna, trzecia to menuet, a czwarta jest szybkim zakończeniem. Taką formę ma symfonia klasyczna. Jest to muzyka stworzona specjalnie dla orkiestry, która również na początku istnienia tego gatunku, miała swój określony skład i liczbę. Jednak z upływem czasu i symfonia ulegała zmianie. Wielkim kompozytorem, który wniósł pewne zmiany był Ludwig van Beethoven. Jego utwory są znane na całym świecie. Dziewiąta symfonia została przyjęta na hymn Unii Europejskiej. Większość dzieci w Europie uczy się Ody do radości na lekcjach muzyki. Rozwój kulturalny jest bardzo ważnym elementem kształcenia młodych pokoleń. Każdy człowiek powinien znać wartość tego co piękne i zostało stworzone przez ludzkość. Natura i przyroda ma wiele wartości, ale szczególnie doceniamy to, co sami tworzymy i czym możemy pochwalić się światu. Symfonia to piękny gatunek muzyki, który potrafi manewrować ludzkimi uczuciami przez to, co sam opowiada, stosując do tego dźwięki różnych instrumentów.