O symfoniach Mozarta

Jeśli mówimy o muzyce oraz gatunku muzycznym jakim jest symfonia z całą pewnością nie możemy zapomnieć o symfoniach, które są dziełem wybitnego muzyka jakim był bez wątpienia Wolfgang Amadeusz Mozart. Uważa się, że ten wybitny muzyk napisał blisko siedemdziesiąt symfonii. Niestety wiele z nich zaginęło. Mamy więc okazję słuchać jedynie niecałych pięćdziesięciu utworów symfonicznych, których autorem jest Wolfgang Amadeusz Mozart. Wszystkie symfonie, które są dziełem tego wybitnego muzyka można podzielić na kilka grup. Pierwszą stanowią tak zwane symfonie wczesne. Wyróżnia się również tak zwane Symfonie Salzburskie, które dzielą się na kolejne trzy grupy: symfonie powstałe w latach 1772-73, 1773-75 oraz 1775-1783. Do grupy symfonii wczesnych zalicza się te utwory symfoniczne, które powstały w latach 1764 – 71. Symfonie, które Mozart tworzył w tym okresie nawiązują swoim stylem do włoskich uwertur. Do tej grupy zalicza się między innymi Symfonię nr 1 oraz Symfonię nr 2. Pierwsza gruma Symfonii Salzburskich to aż jedenaście symfonii, które były pisane przez Mozarta w różnym okresie jego życia. Część z nich napisał jeszcze przed swoim wyjazdem do Włoch. Ciekawostką jest fakt, że żadna symfonia z tej grupy nie została wydrukowana kiedy Mozart jeszcze żył. Wszystkie zdecydowano się opublikować już po jego śmierci. Również symfonie z drugiej grupy Symfonii Salzburskich doczekały się druku dopiero po śmierci Mozarta.