O symfoniach Haydna

Wśród wielu kompozytorów, którzy zajmowali się między innymi pisaniem symfonii znajduje się Joseph Haydn. Jest to austriacki kompozytor, który tworzył w okresie klasycyzmu. Obok Mozarta oraz Beethovena zaliczany jest do grona tak zwanych wielkich klasyków wiedeńskich. Wśród wielu skomponowanych przez niego symfonii na szczególną uwagę zasługuje symfonia 45 fis – moll, która zyskała przydomek „Pożegnalnej”. Dzieło to zostało napisane przez Haydna w roku 1772. utwór ten zwraca uwagę z kilku powodów. Przede wszystkim Haydn tworzył je w okresie, kiedy jego sytuacja materialna była już mocno stabilna. Dzięki temu Haydn nie musiał już koncentrować się na skomponowaniu jak największej ilości symfonii. Podczas swojej pracy koncentrował się w tym okresie przede wszystkim na ich jakości. W tym okresie Haydn zmienił także miasto na wieś. Z całą pewnością to właśnie ten fakt sprawił, że język muzyczny, którym się posługiwał stał się dużo prostszy. Można to z pewnością określić jako wyraźny powrót do natury. W symfonii tej nie znajdziemy więc bardzo dużej orkiestracji. Do wykonania jej potrzebne są następujące instrumenty: oboje, fagot, rogi oraz instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówki, wiolonczele oraz kontrabas. Utwór ten zwraca uwagę także tonacją, która w tamtych czasach nie cieszyła się zbytnią popularnością. Na szczególną uwagę zasługuje w tej symfonii finał. Nietypowe było także pierwsze wykonanie tej symfonii.