Nieco o muzyce klasycznej

Muzyka to jeden z wielu cudów świata. Muzyka towarzyszy człowiekowi niemalże na każdym kroku. Muzyka oddziałuje na nasz nastrój. W zależności od gustów – o których się nie rozmawia – słuchamy różnych rodzajów muzyki. Do klasyki muzyki zaliczają się symfonie. Symfonia jest to gatunek muzyczny, który zazwyczaj składa się z kilku części. Piękne dźwięki symfonii możemy usłyszeć będąc na koncercie symfonicznym w filharmonii. Orkiestra może podczas swoich koncertów przedstawiać, grać słuchaczom symfonie. Polska to kraj, który ma w swoim dorobku wielu znanych i cenionych artystów muzycznych. Wielu z nich ma na swoim koncie napisanie różnego rodzaju symfonii. Do polskich kompozytorów, którzy mają na swoim koncie wiele symfonii należy zaliczyć następujących artystów muzycznych :

• Krzysztof Meyer – jest autorem siedmiu symfonii w tym trzech napisanych z chórem,
• Henryk Mikołaj Górecki – jest autorem trzech symfonii,
• Krzysztof Penderecki – do jego dorobku muzycznego zalicza się napisanie ośmiu symfonii w tym także symfonie z chórami,
• Bolesław Szablewski – jest twórcą aż pięciu symfonii,
• Andrzej Panufnik – na jego koncie jest napisanie siedmiu symfonii,
• Witold Lutosławski – na dorobek artystyczny tego artysty składają się cztery symfonie,
• Karol Szymanowski – twórca czterech symfonii,
• Mieczysław Karłowicz – autor jednej symfonii noszącej tytuł: „Odrodzenie”,
• Ignacy Feliks Dobrzyński – autor dwóch symfonii,
• Antoni Milwid – napisał trzy symfonie