Największe symfonie Mozarta

Wśród wielkich kompozytorów uwagę przykuwa z całą pewnością Wolfgang Amadeusz Mozart. Był to genialny muzyk, który bardzo wcześnie rozpoczął swoją karierę muzyczną. Mozart jest autorem wielu utworów symfonicznych, które wprawiają w zachwyt również dzisiaj. Mówiąc o symfoniach, który autorem jest Mozart z całą pewnością trzeba wspomnieć o XLI symfonii, która zyskała miano „Jowiszowej”. Ciekawostką jest fakt, że przydomek tej symfonii wcale nie pochodzi od Mozarta. Uważa się, że jego autorem jest Johann Peter Salomon. Symfonia ta składa się z czterech części. Jest to ostatni utwór symfoniczny, który skomponował Mozart. Symfonia ta powstała w bardzo krótkim czasie. Prace nad nią trwały przez letnie miesiące roku 1788. Warto dodać, że Mozart w tym samym czasie pracował także nad dwoma innymi symfoniami, które również udało mu się bardzo szybko ukończyć. Do dnia dzisiejszego nie udało się znawcom oraz historykom muzyki ustalić, co natchnęło Mozarta do napisania tego jakże wspaniałego dzieła. W wykonaniu tego utworu biorą udział następujące instrumenty muzyczne: flet, oboje, fagoty, rogi, trąbki, kotły, skrzypce, altówki, wiolonczele oraz kontrabasy. Z całą pewnością warto również wspomnieć XL symfonię Mozarta. Ona również została skomponowana w roku 1788. Do wykonania tej symfonii potrzeba nieco mniej instrumentów. Instrumentację stanowią w tym wypadku: flet, oboje, klarnety, fagoty, rogi oraz skrzypce.