Kadry i płace

Jednym z programów wchodzących w skład aplikacji Symfonia jest program komputerowy o nazwie „Kadry i Płace”. Program ten służy do obsługi firmy na poziomie kadr i płac. Każda firma zatrudniająca pracowników powinna mieć dobrze zorganizowane sprawy administracyjne związane z sprawiedliwym wypłacanie środków finansowych dla swoich pracowników, z ustaleniem odpowiedniego harmonogramu czasu pracy poszczególnych zatrudnionych pracowników. Do funkcji programu „Kadry i płace” należy między innymi opcja wspomagania rozliczeń z ZUS i US. Program „Kadry i płace” umożliwia również przeprowadzanie elektronicznych przelewów wypłat, jak i rozliczeń urzędowych. Do zalet tego programu komputerowego zaliczyć można następujące kwestie:
• Program komputerowy umożliwia rozpoczęcie pracy z programem w każdym czasie roku. Wystarczy jedynie uzupełnić brakujące dane związane z wcześniejszymi miesiącami danego roku lub w sposób zbiorczy,
• Program umożliwia wypłacanie wypłat w różnych formach ( np. umowa o dzieło, umowa zlecenie, prawa autorskie, umowa o pracę),
• Program pozwala między innymi na możliwość zawierania danych dotyczących różnorodnych informacji (np. wydania legitymacji, ukończenia kursu),
• Program zapewnia możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych danych dla wybranych osób,
• W programie istnieje możliwość ukrycia danych oraz płac pracowników zatrudnionych w firmie,
Jest jeszcze wiele innych opcji w jakie wyposażony jest ten program. Warto jest przetestować program i przekonać się samemu, co jeszcze posiada owe oprogramowanie.