Finanse i księgowość

Program komputerowy Symfonia umożliwia swoim klientom korzystanie z pakietu różnych programów przydatnych i pomocnych przy prowadzeniu wielu działalności gospodarczych. Jednym z programów wchodzących w skład pakietu o nazwie Symfonia jest program noszący nazwę Finanse i księgowość. Jak sama nazwa wskazuje za pomocą tego oprogramowania będziemy mogli dokonywać wszelkich czynności, operacji związanych z kartoteką naszej firmy, przeprowadzonymi transakcjami. Program finanse i księgowość może umożliwić nam na bieżącą analizę naszych przychodów i wydatków. Może pozwolić nam przejrzeć wszelkie operacje związane ze świadczonymi usługami. Jednym słowem program umożliwi nam wszelkie operacje związane z finansami oraz księgowością. W programie z pewnością będziemy mieli możliwość tworzenia listy naszych kontrahentów. Program umożliwia między innymi automatyczne wyliczanie bieżących różnic kursowych walut. Program umożliwia również rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek. Program posiada funkcję kontroli poprawności numerów NIP wszystkich krajów, które wchodzą w skład Unii Europejskiej. Program posiada również funkcje automatycznego przypominania o wykonaniu kopii bezpieczeństwa. Program finanse i księgowość posiada także elastyczną numerację dokumentów księgowych, które to numeracje mogą występować w formie wartości numeracji rocznej, kwartalnej, miesięcznej. Program posiada ponadto mechanizm wzorców księgowania, który jest mechanizmem rozbudowanym.