Czym jest tradycyjna symfonia pisana na orkiestrę?

Kiedy mówi się o symfonii jako o utworze muzycznym, z pewnością ma się na myśli muzykę wykonywana przez cała orkiestrę. Takie skojarzenie jest oczywiście bardzo prawidłowe. Symfonia jest przecież reprezentatywnym gatunkiem, jaki pisany był dla orkiestry i przez taką orkiestrę jest wykonywany. Oczywiście gatunek ten ma swoje pewne źródła oraz przeszedł pewne transformacje. Tak zresztą dzieje się z każdym gatunkiem muzycznym. Symfonia to taki utwór muzyczny, który wywodzi się z sonaty. Z tą jednak różnicą, że sonaty mogą być pisane na jeden czy kilka instrumentów, zaś do wykonania symfonii potrzebna jest, jak już wspomniano, cała orkiestra. Niektórzy twierdzą nawet, że symfonia jest właśnie tka sonatą na orkiestrę. Ten gatunek muzyczny, świadczący przede wszystkim o ogromnym talencie jego twórców a także wymagający od muzyków dużego kunsztu, powstał prawie dwieście lat temu. Ugruntował się w połowie XVIII wieku. Wtedy zaczęto wykonywać utwory charakteryzujące się czteroczęściową budową, które na dodatek opowiadać miały pewną historię. Często impulsem do ich napisania był wybrany utwór literacki. Najważniejszą jednak cechą są właśnie wspomniane cztery części, z których każda wykonywana jest w innym tempie. Ponadto symfonia to gatunek, który daje twórcom ogromne możliwości, między innymi w rozwijaniu tak zwanej kolorystyki orkiestrowej, czyli korzystaniu z różnych instrumentów.