Co warto wiedzieć o symfonii?

Idąc do filharmonii możemy usłyszeć tam wiele utworów muzyki klasycznej. Symfonia to gatunek muzyczny, który należy do muzyki klasycznej. Jednym z rodzajów symfonii jest symfonia programowa. Przedstawia się ona w ten sposób, że muzyka grana w tej symfonii ma na celu przedstawienie, zobrazowanie danej treści literackiej. Taka symfonia grana jest przez muzyków opierając się na motywie przewodnim. Kompozytorzy podczas koncertu i przedstawiania symfonii stosować mogą różnego rodzaju instrumenty muzyczne. Do pokrewnych form symfonii zalicza się sonatę oraz koncert. Symfonia klasyczna dzieli się na cztery podstawowe części. Kompozytorzy nie zawsze stosują się sztywno do każdej części i bywa, że nieco modyfikują podany schemat podczas tworzenia swoich dzieł. Generalnie rzecz biorąc symfonia dzieli się na następujące cztery części:

• Część pierwsza – zwana także szybką. W tej części występuje forma sonatowa,
• Część druga – ta część symfonii w odróżnieniu od pierwszej jest grana w wolnym tempie. Występować może w formie wariacji lub pieśni,
• Część trzecia – to część grana bardzo szybko. Jest to część taneczna. Tak zwany menuet. Od czasów Bethovena część ta jest nazywana szybsze sherzo,
• Część czwarta – jest to część, która nazywa się rondo, wariacje bądź może być również nazwane jako allegro sonatowe,

Spośród światowej sławy kompozytorów muzycznych, którzy w swoim dorobku posiadają także symfonie do najpopularniejszych artystów zaliczyć można:
• Franza Josepha Haydn’a – napisał 112 symfonii,
• Wolfganga Amadeusza Mozarta – autora 41 symfonii,