Awangarda w klasyce

Muzyka towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jest ona obecna w życiu codziennym jak i od święta. Dzięki niej uciekamy od zmartwień i kłopotów. Szczególnym rodzajem muzyki jest symfonia. Utwór ten składa się zazwyczaj z czterech części, każda w innym tempie. Zaliczmy ją do gatunku klasycznego. Stworzona została dla orkiestry, tak więc nie ma w niej słów, a cała treść przekazywana jest przez dźwięki płynące z instrumentów, które zależnie od rodzaju, dodają różnej kolorystki wykonywanemu utworowi. Istnieją również dzieła, które przybrały nazwę symfonii, jednak sposób ich wykonania różni się od standardowego. W tych utworach zostały użyte również inne instrumenty. Mamy tu do czynienia z symfonią niekonwencjonalną. Do jej reprezentantów możemy zaliczyć Strawińskiego, Luciano Berio czy też Penedreckiego. Te dzieła nie zawsze przypominały swoim brzmieniem klasyczną symfonię, jednakże nie można umniejszyć ich wartości, gdyż mają wiele zalet. Również awangardowi kompozytorzy nazywali swoje utwory symfoniami, jednakże z pewnością nie były one do nich podobne. Na przykład George Brecht w swym dziele nakazał orkiestrze wykonywać ruchy takie jak kartkowanie nut w rytm nadany przez dyrygenta, czy też podnoszenie rąk w odpowiednim momencie. Tak więc symfonia jest spotykana w wielu dziedzinach muzyki, co dodaje jej wartości i zachęca nas do poznawania jej brzmienia. Powinniśmy rozwijać naszą znajomość kultury, gdyż ma to ogromny wpływ na rozwój naszego ducha.