Autor wybitnych symfonii

Gustaw Mahler to wybitny kompozytor austriacki, autor między innymi 10 symfonii, z których ostatnia pozostała nie ukończona. Jedną z symfonii Mahlera jest symfonia IX, nad którą prace Gustaw Mahler rozpoczął w roku 1908. Rok, który poprzedzał tworzenie symfonii, czyli rok 1907, był dla kompozytorem rokiem pełnym tragicznych wydarzeń. Tego roku zmarła jego córka, w wyniku antysemickiej nagonki (Mahler był z pochodzenia Żydem) na jego osobę zrezygnował z pełnienia funkcji dyrektora Opery Wiedeńskiej, dowiedział się także, że jest nieuleczalnie chory na serce. W jego ostatnich dziełach, a więc również w IX symfonii, bardzo mocno wyczuwalna jest atmosfera pożegnania. Rękopis IX symfonii zawiera wielokrotnie powtarzane słowo „pożegnanie”. IX symfonia Mahlera jest jego ostatnią ukończoną symfonią, jest także ostatnią symfonią, która została skomponowana w duchu romantycznym. Nadchodziła nowa era w muzyce, której kompozytor był świadomy i której dał wyraz w swoim dziele. IX symfonia Mahlera została skomponowana w stylu klasycznym, czyli jest dziełem 4 częściowym. Jednak w przeciwieństwie do klasycznych zasad komponowania symfonii, IX symfonia Mahlera zaczyna i kończy się w ciszy. W ostatniej, czwartej części znawcy twórczości Mahlera dopatrują się nawet ostatniego pożegnania. IX symfonia jest dziełem na wskroś tragicznym i smutnym, jest pożegnaniem kompozytora ze światem. Prawykonanie IX symfonii odbyło się rok po śmierci Mahlera.